Yekom

Consulting Engineers

Water • Environment • Development

همکاری‌های بین المللی

همکاری‌های بین‌المللی

• همکاری و فعالیت‌های بین‌المللی
یکم همواره در زمینه مطالعه و طراحی، مدیریت پروژه و نظارت بر اجراء پروژه‌های زیربنایی با شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی همکاری داشته است. این همکاری‌ها ابتدا منحصر به داخل ایران بود ولی از سال 1387 به صدور خدمات فوق به خارج از مرزهای ایران کشیده شد. مشارکت در پروژه‌های با اعتبارات بانک جهانی (WB)، بانک توسعه اسلامی (ISDB)، سازمان همکاری بین‌المللی ژاپن (JICA)، سازمان خوار و بار جهانی (FAO) و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از جمله این همکاری‌ها می‌باشند.
• همکاران بین‌المللی
 شرکت Arcadis-Euroconsult هلند
 شرکت LOTTI ایتالیا
 شرکت ACE پاکستان
 شرکت Mott Mc Donald-Euroconsult هلند-انگلستان
 مهندسین مشاور ERM انگلستان
 موسسه هیدرولیک دانمارک DHI
 شرکت Artelia (Sogreah) فرانسه
 شرکت Stucky سویس
 شرکت Samuel Hall فرانسه
 شرکت مهندسین مشاور FBNE تانزانیا
 شرکت TEMPO ترکیه
 شرکت مهندسین مشاور FICHTNER آلمان
 شرکت مهندسین مشاور Beyond Nature تانزانیا
 شرکت مهندسین مشاور BETS بنگلادش
 مهندسین مشاور 2U1k ترکیه
 شرکت یونیت اینترنشنال بلژیک
 شرکت بین‌المللی IIGH روسیه
 شرکت مهندسین مشاور Kazgiprovodhoz قزاقستان
• پروژه‌هایی که با همکاری شرکت‌های بین‌المللی انجام داده‌ایم:
 انجام خدمات مهندسی، نظارت و مدیریت خدمات مشاوره‌ای در پروژه فاضلاب روستایی در محدوده جنوب شرق ایران (ناحیه 5)، با همکاری و مشارکت TEMPO ترکیه
 پروژه زنجیره ارزش غذایی، مشارکت یکم و Samuel Hall
 طرح مدیریت یکپارچه آب و خاک حوضه سد البرز، مشارکت یکم و Mott Mc Donald-Euroconsult به عنوان مشاور مدیریت پروژه با وام بانک جهانی
 علاج‌بخشی سد مخزنی سفیدرود، با همکاری Stucky سویس
 نظارت بر اجرای عملیات بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی کانال AMC دشت تبریز، مشارکت یکم با ACE پاکستان-(خط اعتباری بانک توسعه اسلامی)
 مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی-اقتصادی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی، همکاری با شرکت ERM انگلیس
 مطالعات پایه بیولوژی دریایی خط انتقال لوله‌های گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی، مشارکت یکم و Fichtner آلمان
 تهیه برنامه مدیریت زیست‌محیطی (EMP) طرح فاضلاب تهران، با همکاری ERM انگلیس و تایید بانک جهانی
 مطالعات مدیریت جامع منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مشارکت یکم و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)
 مشاور مرکزی وزارت جهاد کشاورزی در پروژه بهسازی آبیاری، مشارکت یکم و Arcadis Euroconsult هلند
 نظارت بر عملیات بهسازی آبیاری و زهکشی دشت مغان، مشارکت یکم و شرکت ACE پاکستان و تایید بانک جهانی
 مطالعات مرحله اول سد مخزنی رئیسعلی دلواری مشارکت یکم و شرکت LOTTI ایتالیا
 مطالعات مرحله دوم سد مخزنی رئیسعلی دلواری،‌مشارکت یکم و Sogreah فرانسه

Device rotate - Yekom

Please rotate your device to have a better experience.