ارقام کلیدی

بیش از

تجربه

بیش از

پروژه خاتمه یافته

بیش از

مطالعات جامع توسعه کشاورزی

بیش از

ايستگاه پمپاژ با دبي 3 تا 36 متر مکعب بر ثانيه

بیش از

سردخانه با ظرفيت تا 20,000 تن

بیش از

نيروگاه تلمبه - ذخيره اي با توان نصب بيش از 500 مگاوات

بیش از

نيروگاه جرياني متوسط با توان نصب بيش از 5 مگاوات

بیش از

تونل آنتقال آب

     44 سال سابقه

      انجام1000 پروژه مطالعاتي – نظارتي- مديريتي – فرا مديريتي

    مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي:

    بيش از 400،000 هکتار شبکه آبياري و زهکشي از جمله:

– شبکه آبياري و زهکشي مغان 90،000 هکتار؛

– شبکه آبياري و زهکشي آجي چاي 35،000 هکتار؛

– طرح توسعه نيشکر خوزستان 24،000 هکتار؛

    100 مورد ايستگاه پمپاژ با دبي 3 تا 36 متر مکعب بر ثانيه؛

    150 کيلومتر خطوط انتقال آب در اقطار بزرگ؛

   3500 کيلومتر مهندسي رودخانه؛

    بيش از 10 مورد سدهاي مخزني و مخازن بزرگ و

    متوسط از جمله:

– سد مخزني گلبهار با ارتفاع تقريبي 200 متر در کشور افغانستان؛

– مخازن الغاب با حجم تقريبي 50 ميليون متر مکعب در کشور سوريه؛

     7 مورد نيروگاه تلمبه – ذخيره اي با توان نصب بيش از 500 مگاوات؛

    20 مورد نيروگاه جرياني متوسط با توان نصب بيش از 5 مگاوات؛

    تونل هاي انتقال آب جمعا به طول 30 کيلومتر؛

    17 مورد مجتمع هاي شيلاتي، دامي، و فراورده هاي گوشتي؛

     15 مورد کارخانجات فراورده هاي لبني در ظرفيت هاي 100 الي 300 تن در روز؛

   10 مورد سردخانه با ظرفيت تا 20,000 تن؛

    13 مورد انبارهاي فني سرد سيب زميني و پياز؛

    مطالعات برنامه ريزي و ارزيابي منابع آب مجموعا در سطحي بالغ بر 550.000 کيلومتر مربع؛

    مطالعات ارزيابي و مديريت آب هاي غير متعارف در سطح کل کشور؛

مطالعات زيست محيطي و يا ارزيابي اثرات زيــست  محيطي و اجتماعي در 60 مورد از پروژه هاي زير بنايي؛

 مطالعات جامع توسعه کشاورزي مجموعا در سـطح   22 ميليون هکتار؛

 مطالعات خاک   شناسي مجموعا در سـطح  5 ميليون  هکتار؛

مديريت طرح در پروژه هاي :

خط انتقال آب شيرين از خليج فارس به صنايع شرق کشور از بندر عباس تا يزد؛

 سد شفارود گيلان؛

 طرح هاي باغباني سطح کشور؛

 شهرک هاي کشاورزي سطح کشور؛

 مناطق 22 گانه شهرداري تهران؛

 رود دره هاي تهران؛

 شبکه هاي فرعي آبياري اراضي رودخانه هاي مرزي در آذربايجان شرقي؛

طرح هاي فرا دستي

مطـالعات استراتژيکي که منـجر به تعين خـط مشي  درپروژه هاي مهندسي مي گردد؛

مطالعات صرفه جويي 40 درصدي مصرف آب کشاورزي به منظور احياء درياچه اروميه؛

 مطالعات شورورزي به منظور استفاده از آب شور دريا  در اراضي شور ساحلي؛