Yekom

Consulting Engineers

Water • Environment • Development

صنعت کشاورزی

صنعت کشاورزی

به طور کلی، توسعه سریع شهرها افزون بر برخی از دلایل دیگر مانند کمبود آب، جوامع مختلف را از روش‌های سنتی تولید به سوی تکنولوژی مدرن برای تامین نیازهای انسانی مانند غذا و لباس، سوق داده است. صنعت کشاورزی به طبع افزایش نیاز و مصرف گرائی جامعه مدرن شهری، با استفاده از تجهیزات و روش‌های مدرن برای تولید، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی، به ویژه در مقیاس بزرگ توسعه یافته است. امور صنایع یکم در سال 1362 برای ارائه خدمات مورد نیاز در زمینه تولید، انبار و ذخیره سازی، حفاظت، بسته بندی و توزیع مناسب محصولات كشاورزی تاسیس شده و پروژه‌های متعددی را در ایران اجرا كرده است.

در زمینه فرآوری مواد غذایی، یکم طراحی نهایی و نظارت بر ساخت و ساز چندین کارخانه لبنیات و مطالعه جامع فرآورده‌های ماهی کیلکا را انجام داده است.

در مورد ذخیره‌سازی و نگهداری محصولات غذایی، یکم طراحی نهایی و نظارت بر ساخت و ساز مجتمع‌های سردخانه شیلات در هشت منطقه ساحلی ایران، طراحی نهایی و نظارت 25 سردخانه نگهداری سیب‌زمینی برای اولین بار در ایران و چندین مجتمع برودتی گوشت و میوه شامل بزرگترین سردخانه ایران با ظرفیت 20 هزار تن را بر عهده داشته است.

در زمینه صنایع مرتبط با دامداری، طراحی و تهیه نقشه‌های تیپ مجتمع دامپروری گاوهای شیرده در اقلیم‌های مختلف، مجتمع صنعتی گوشت لرستان، مرکز پرورش مرغ خالص لاین و اجداد بابل‌کنار، کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌های دامپزشکی از جمله پروژه‌هایی است که یکم به انجام رسانده است.

در زمینه صنعت نساجی، یکم در مطالعات امکان سنجی، طراحی نهایی و نظارت بر ساخت و ساز برخی از مجتمع های صنعتی پر اهمیت نساجی در ایران مشارکت داشته است.

در صنعت فرآوری خوراک  دام و طیور، یکم انجام چندین پروژه را به صورت طراحی نهایی و نظارت بر ساخت و ساز کارخانه‌های دانه‌ ذرت و دانه‌های روغنی انجام داده است.

Device rotate - Yekom

Please rotate your device to have a better experience.