Yekom

Consulting Engineers

Water • Environment • Development

سد و نیروگاه

سد و نیروگاه

امور سد و نیروگاه شرکت یکم عهده‌دار مطالعه، طراحی و نظارت بر انواع گوناگون پروژه‌های سد شامل، سد قوسی، سد خاکی و همچنین پروژه‌های مرتبط با نیروگاه‌های برق‌آبی می‌باشد. در این امور علاوه بر استفاده از نرم‌افزارهای متداول و به روز شده سازه‌ها، برنامه‌های خاصی برای تحلیل و تفسیر بدنه سد و سازه‌های حجیم استفاده می‌شود. در ضمن تحلیل پایداری و علاج‌بخشی سدهای قدیمی که شامل تعمیر و نوسازی تجهیزاتو دریچه تنظیم آب در مخزن می‌باشد نیز انجام می‌شود. امروز، یکم پروژه‌های متعددی از طراحی و بازسازی سد و نیروگاه‌ها در دست اجرا دارد. شرکت به سطح رضایت بخشی هم از لحاظ علمی و هم فنی رسیده است، به‌طوری‌که پروژه‌های طراحی سد را در انواع و اندازه‌های مختلف در سر تا سر دنیا انجام می‌دهد. امور سد و نیروگاه یکم عهده‌دار انجام پروژه‌های متعدد و بارز در داخل و به‌علاوه خارج از کشور بوده است و هم‌اکنون در حال انجام خدمات در کشورهای همجوار و دورتر می‌باشد.

خدمات تخصصي
• مطالعه و طراحي سازه هاي هيدروليكي.
• طراحي سازه و پي.
• تدوين برنامه هاي مدلسازي فيزيكي براي سازه هاي هيدروليكي.
• انجام عمليات ژئوتكنيك در پروژه هاي سد سازي .
• تدوين برنامه هاي زمين شناسي مهندسي و ويژگي هاي مصالح و تفسير نتايج آنها.
• توسعه مدل هاي عددي براي سازه هاي هيدروليكي .
• تدوين برنامه هاي خاص براي پروژه هاي توسعه آب- انرژي(هيدروانرژي).
• انجام مراحل مختلف پروژه‌های فاینانس (از تهیه اسناد تا مراحل اجرایی آن)

پروژه هاي كليدي
  مطالعات مرحله اول پروژه سد گلبهار در افغانستان.
طراحي و نظارت سد و نيروگاه شهر بيجار در استان گيلان.
مطالعات مراحل پتانسيل يابي و شناخت نيروگاههاي تلمبه- ذخيره اي در آذربايجان.
مطالعات شناخت 9 نيروگاه جرياني حوضه درياچه اروميه
مطالعات شناخت نيروگاه جرياني حوضه بشار- ماربر، در حوضه رودخانه خراسان
مطالعات مرحله اول و طراحی نهایی پروزه سد مخزنی لاسک (فاینانس داخلی)
مطالعات مرحله اول سد جعفر آباد در كردستان
مطالعات مرحله اول سد سياخور در كرمانشاه
مطالعات مرحله اول سدهای کهنوج و جیرفت در استان کرمان
نیروگاه پایین‌دست سد مخزنی شهربیجار (به روش BOT)

Device rotate - Yekom

Please rotate your device to have a better experience.