Yekom

Consulting Engineers

Water • Environment • Development

راه و ترابری

راه و ترابری

یکم دارای تجارب گسترده ای در طراحی و نظارت بر ساخت و ساز راه‌های دسترسی به اراضی فاریاب و شبکه‌های آبیاری و جاده‌های خدماتی‌رسانی به اراضی زراعی است.

به‌دلیل محل اجرای طرح‌های راه‌سازی، عمدتا زمین‌های ناهموار و تپه‌ماهوری و یا گلوگاه‌ها و دیواره‌های مخازن و سدهای انحرافی بوده است. یکم قادر به طراحی پوشش‌های سنگ‌چین و دیواره‌ها و خاک‌ریزهای حفاظتی جاده‌ها، خطوط آهن و همچنین مسیرهای عبوری از عرض رودخانه‌ها می باشد. یک نمونه از پروژه‌های مهندسی راه یکم، پروژه واقع در اراضی توسعه‌ای صنایع نیشکر امیر کبیر و میرزا کوچک خان می‌باشد. این پروژه شامل 45 کیلومتر جاده اصلی، بیش از 700 کیلومتر جاده‌های بین مزرعه و بیش از 100 کیلومتر راه آهن بوده است. همچنین، یکم دارای تجربه جانمائی و طراحی جاده کمربندی شهر بزرگ ساری در ایران است.

یکم در طول سال‌های اخیر، خدمات مشاوره مدیریت را برای پروژه‌های متعدد راه و ترابری شهرداری‌های مناطق مختلف کلان‌شهر تهران از جمله بزرگراه‌ها، تونل‌ها، پل‌ها و زیر گذرها ارائه کرده است. تنوع و فراوانی پروژه‌های شهرداری که یکم در آنها دخیل بوده است، تجربه کار در مناطق شهری پر جمعیت و پر‌تراکم را ایجاد نموده است.

با داشتن پیشینه مذکور، یکم توانایی ارائه خدمات طراحی تفصیلی و نظارت بر ساخت و ساز در زمینه پروژه‌های حمل و نقل جاده ای و راه‌آهن را نه تنها در مناطق شهری و روستایی، بلکه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور دارا می‌باشد.

Device rotate - Yekom

Please rotate your device to have a better experience.