Yekom

Consulting Engineers

Water • Environment • Development

توسعه شهری

توسعه شهری

برنامه ریزی و توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه امری است بسیار حیاتی. با توجه به نرخ رشد جمعیت بالا در این کشورها (از جمله کشورمان)، شهرها بر اساس سلایق فردی و الگوهای ناسازگار رشد می‌کنند. از این رو، تمامی امکانات شهری مانند زیرساخت‌های مرتبط با حمل و نقل و عبور و مرور، جمع‌آوری، هدایت و دفع آب‌های سطحی با مشکلات و موانع فراوان مواجه هستند. امروزه کارفرمایان در شهرداری‌ها به دنبال برنامه‌ریزی جامع شهری و توسعه خدمات شهری هستند تا بتوانند نیازهای روزافزون به تسهیلات عمومی را مرتفع سازند.

یکم در طی ده سال اخیر خدمات مربوط به توسعه شهری را ارائه داده و خدمات مشاوره مدیریتی را در چندین پروژه‌ توسعه‌ای مناطق مختلف شهرداری کلان‌شهر تهران به انجام رسانده است. خدمات ما شامل مشاوره در ساخت پل، زیر گذر، پیاده رو، ساختمان‌های عمومی بزرگ و بلند‌مرتبه، ورزشگاه‌ها، پارک‌ها، و مناطق تفریحی است. در‌عین‌حال، یکم در زمینه مدیریت آ‌ب‌های سطحی (سیستم جمع‌آوری، هدایت و دفع رواناب سطح شهر) در سرتاسر کلان‌شهر تهران مشارکت داشته است.

یکم با برخورداری از تجربه حرفه‌ای کافی در اجرای پروژه‌ها و همکاری با شهرداری‌ها، خود را به ارائه بهترین دانش فنی روز از طریق استفاده از متخصصین پیشرو در زمینه خدمات مهندسی عمران و توسعه شهری برای همکاری با شهرداری‌ها در برنامه ریزی و مدیریت پروژه های خود، متعهد می‌داند.

عامل چهارم پروژه احداث رمپ و لوپ تقاطع بزرگراه های همت و کردستان
رمپ و لوپ تقاطع بزرگراه‌های همت و کردستان به منظور کاهش بار ترافیکی در سطح بزرگراه‌های موجود در منطقه در ضلع جنوب‌غربی این تقاطع احداث گردیده است. احداث رمپ و لوپ مذکور علاوه بر تسریع در رفت و آمد خودروها و کاهش بار ترافیکی باعث کاهش آلودگی زیست‌محیطی نیز می‌گردد.

عامل چهارم پروژه احداث پل زیرگذر تقاطع بزرگراه های شهید گمنام – کردستان
با اجرای این زیرگذر و روگذر چراغ راهنمایی تقاطع حذف و دسترسی گمنام به شرق و بالعکس و همچنین دسترسی گمنام شرق به کردستان شمال با روانی ترافیک صورت خواهد پذیرفت.

Device rotate - Yekom

Please rotate your device to have a better experience.