Yekom

Consulting Engineers

Water • Environment • Development

مطالعه راهکارهای کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب بخش کشاورزی در حوضه زرینه رود

Agriculture and Natural Resources

-

مطالعه راهکارهای کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب بخش کشاورزی در حوضه زرینه رود

نجات دریاچه ارومیه از بحران فعلی جزء مواردی است که در دهه گذشته تاکید زیادی بر آن شده است و با تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری و تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاکنون 26 مصوبه برای احیای آن به تصویب رسیده است.
کاهش 40 درصدی مصارف آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز یکی از مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌باشد که راهکارهای اجرایی نمودن این مصوبه در حوضه رودخانه‌های زرینه‌رود و سیمینه‌رود، در قالب یک پروژه مطالعاتی به مهندسین مشاور یکم واگذار شده است.
رویکرد این مشاور برای عملیاتی کردن اهداف این پروژه مطالعاتی، ارایه راهکارهای عملی و اجرایی کردن مصوبه با تمرکز بر ارایه طرح‌ها و پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای به منظور مدیریت بهینه توزیع و مصرف 60 درصد آب تخصیص و تقلیل یافته می‌باشد.
حوضه آبریز زرینه‌رود و سیمینه‌رود به پنج محدوده مطالعاتی میاندوآب، صایین‌قلعه، بوکان، سقز و تکاب تقسیم‌بندی شده است که مطالعات دو حوضه میاندوآب و صایین‌قلعه در سال 95 به اتمام رسید و سه حوضه باقیمانده در دست مطالعه می‌باشند.

Device rotate - Yekom

Please rotate your device to have a better experience.